BEDRIJF

EBENEFITS IS EEN ERVAREN SPECIALIST OP HET GEBIED VAN PENSIOEN- EN EMPLOYEE BENEFITSSOFTWARE EN LEVERT PRAKTISCHE, KOSTENBESPARENDE OPLOSSINGEN VOOR UITVOERDERS, ADVISEURS EN WERKGEVERS.

EFFICIËNT EN BEGRIJPELIJK

eBenefits biedt betrokken partijen inzicht, overzicht en controle op werkgever-, regeling- en werknemersniveau. Zowel grafisch als cijfermatig op basis van actuele wet- en regelgeving voor nauwkeurige calculaties, krachtig beheer en heldere communicatie van uw pensioen- en employee benefitsgegevens.

Een dedicated team met een gericht doel en focus: het efficiënt en begrijpelijk inrichten van de keten rond pensioenen en employee benefits.

Visie en missie

Pensioen en employee benefits wordt door velen als complex en lastig ervaren. Uitvoerders kampen met verouderde en trage administraties, adviseurs (her)oriënteren zich op hun positie en werkgevers/werknemers hebben een incompleet en niet actueel beeld van hun dure arbeidsvoorwaarden. Het is onze missie om de complexe wereld van pensioenen en employee benefits beheersbaar en begrijpelijk te maken voor de verschillende partijen binnen de keten. Het bieden van inzicht, overzicht en controle op het moment en op de plaats dat het u het beste uitkomt.

Werkwijze

Om onze innovatieve software te kunnen ontwikkelen, maken wij gebruik van de meest moderne technieken. In beginsel MicroSoft georiënteerd en op basis van de OTAP-methodiek. Volgens deze methodiek doorloopt de softwareontwikkeling verschillende fases: ontwikkeling, test, acceptatie en uiteindelijk productie. Onze productontwikkeling vergt een gestructureerde en een overzichtelijke, klantgerichte aanpak. Om snel en kort cyclisch te kunnen ontwikkelen, werken onze teams op basis van Scrum/Agile. Hiermee zijn wij prima in staat om, in nauw overleg met de klant, tijdig de gewenste functionaliteit te kunnen leveren.