DIENSTEN

NAAST HET ONTWIKKELEN EN LEVEREN VAN PROGRAMMATUUR, BIEDT EBENEFITS EEN AANTAL DIENSTEN
IN HET VERLENGDE VAN DEZE SOFTWARE. ONDERSTEUNENDE SERVICES DIE ONZE AFNEMERS HELPEN IN
HET OPTIMALISEREN VAN HUN BUSINESS.

eBENEFITS SERVICE CENTER

Voor relaties (werkgevers en/of intermediairs) die wel willen profiteren van de business- en bedieningsconcepten van Compass Intermediair/Provider, maar die niet belast willen worden met beheer- en fulfilmentactiviteiten, bieden wij het eBenefits Service Center.

Binnen het Service Center is het mogelijk de beheer- en communicatie-activiteiten te outsourcen aan eBenefits. Dit betekent concreet dat eBenefits op uw verzoek het systeem compleet inregelt en de mutatieverzoeken doorzet naar de betreffende uitvoerders. Wij vertolken hier expliciet niet de rol van adviseur en bemoeien ons inhoudelijk niet met de regelingen. vVoor de advisering en inhoudelijke begeleiding verwijzen wij u naar uw (aangesloten) adviseur(s).

Binnen het Service Center hanteren wij een drietal opties voor het beheer en de communicatie van uw pensioen en employee benefits.


Werkgeverskostenoverzicht, Regelingenoverzicht,Benefits Statement per werknemer, mutaties bestaande en nieuwe werknemer.

Als Bronze inclusief rapportages, online dossier (werkgever/werknemer), Eigen inlog werknemers.

Als Silver inclusief verlofmodule en eigen CMS (content management systeem).

De kosten hiervan bedragen respectievelijk € 5,00, € 7,50 en € 10,00 ex btw per maand per werknemer. Neem contact op via info@ebenefits.nl indien u interesse heeft in deze aanvullende dienstverlening.