Nieuwsarchief

De kansen van een veranderende markt In de wereld van de financiële dienstverlener verandert er veel….en het gaat snel! Het gaat heel snel. Je moet goed bij de les blijven om alles te kunnen overzien. Actief anticiperen is gewenst, nee….actief handelen is noodzakelijk om overeind te blijven. Vooral in de hoek van het pensioenadvies is het nu spannend. Het provisieverbod, de WFT Pensioenvergunning, de nieuwe relatie met verzekeraars…..hakken er flink in. We hebben er al veel over geschreven.

Dat een veranderende markt kansen biedt voor diegene die ze wil zien, is niet nieuw.  En een veranderende markt is ook vaak niet een op zichzelf staand fenomeen. Het kan een antwoord, reactie of gevolg zijn op/van grotere bewegingen of ontwikkelingen. Neem bijvoorbeeld de woekerpolisaffaire, de veranderende arbeidsmarkt, de ontwikkelingen in de automatisering, de ongelooflijk snelle informatievoorziening door social media en ga zo maar door.

We zitten met elkaar in een hele roerige periode, vooruitlopend op een nieuwe marktzetting. 
En natuurlijk kunnen we er van alles bijhalen. De recessie, de AFM, de druk van Europa, de valse start van het kabinet en misschien zelfs wel het vertrek van de paus…..Niets menselijks is ons vreemd. Het zijn vaak de omtrekkende bewegingen alvorens we tot erkenning komen. Velen wachten tot de schoen pas echt begint te knellen. De hectiek van de veranderende markt doet veel stof opwaaien. En als de stof straks is neergedaald, wordt het wel duidelijk wie de transformatie heeft weten te maken.

Maar hoe zorg je nu dat je er straks ook echt bij zit? Hoe maak je die transformatieslag?
Allereerst door voor jezelf uit te spreken dat je er concreet mee aan de slag gaat! Dat je denkt in mogelijkheden, in plaats van in bedreigingen. Dat je niet afhankelijk gaat zijn van de omstandigheden, maar zelf het initiatief neemt en kijkt waar de kansen zitten.

Eind 2011 schreef ik een stukje over het Werken 2.0. als gevolg van de arbeidsmarkt, de mondige medewerker en het web. De relatie werkgever/werknemer is maatwerk geworden. De relatie evolueert van gezag naar verleiden en dienen. En de samenwerkingsrelatie ontwikkelt naar zelfmanagement. Van ‘one size fits all’ naar ‘only my size fits me’, van collectief naar individueel.  Dat dit leidt tot vraagstukken bij werkgevers en werknemers, maar ook verzekeringstechnisch, zal duidelijk zijn. Het solidariteitsbeginsel is immers nog steeds één van de pijlers van verzekeren………

Werkgevers en werknemers zijn zoekende. Hoe verkrijg ik inzicht, overzicht en controle?
Vragen die u als professioneel pensioenadviseur goed kunt beantwoorden en wel vanuit een compleet nieuw en profijtelijk business model. Gebaseerd op het werken ‘nieuwe stijl’ ….of eigenlijk moeten we het geen ‘nieuwe stijl’ meer noemen. Het is een werkwijze die gewoon al gehanteerd wordt en ook moet worden, om 2014 met een gerust hart tegemoet te zien!

Begin 2012 kreeg u de keuze voorgelegd: wel of niet door met pensioenen. Begin 2013 zijn er nog maar 200 WFT pensioenvergunningen afgegeven. En begin 2014 is het stof neergedaald!
De grote vraag is dan: zit u erbij? Bent u dan klaar om uw zakelijke relaties optimaal van dienst te zijn op het gebied van beheer en communicatie van pensioenen? Maak het u zelf niet onnodig complex, maar behoud het overzicht en anticipeer! Vanuit eBenefits zijn wij u graag van dienst!

Michael Lieffering
maart 2013