Nieuwsarchief

Vernieuwend portaal LifeSight PPI gelanceerd!
Voor LifeSight, de PPI van WillisTowersWatson, heeft eBenefits een volledig nieuw pensioenportaal gerealiseerd. In nauwe samenwerking met LifeSight is een innovatieve omgeving ontwikkeld waarin de koppeling wordt gelegd tussen pensioen en toekomstige uitgaven.

Hoe het zo kwam
Eind 2015 was er een eerste kennismaking tussen LifeSight en eBenefits. Direct werd duidelijk dat de visies van beide partijen nagenoeg overeenkwamen. Daarop volgde een grondige selectieprocedure waarna LifeSight koos voor een samenwerking met eBenefits.
Edwin van den Oever van LifeSight geeft aan waarom werd gekozen voor eBenefits: ‘De mensen bij eBenefits kennen de pensioen- en verzekeringsmarkt. Ze bundelen kennis over de bouw van online toepassingen met productkennis. Bij andere aanbieders is er vaak een kloof tussen de programmeurs en degenen met inhoudelijke kennis.’
 
De uitdaging
Stefan Bosma, Directeur Operations & ICT eBenefits: ‘Ons doel is om de complexe wereld van pensioenen begrijpelijk en beheersbaar te maken. Daar hebben we veel ervaring mee opgedaan sinds onze oprichting in 2007. De uitdaging voor PPI’s zoals Lifesight is ervoor te zorgen dat de deelnemers het portaal bezoeken en indien nodig maatregelen nemen om hun pensioen bij te spijkeren. Dat is lastig omdat de interesse voor dit soort onderwerpen vaak gering is.’

Het resultaat
In nauwe samenwerking en met een Agile aanpak is een werkelijk vernieuwend portaal ontwikkeld.
Michael Lieffering, Algemeen Directeur eBenefits: ‘Het portaal is zo opgezet dat de deelnemer inzicht krijgt in zijn pensioensituatie. Inzicht is een voorwaarde voor betrokkenheid. Daarna gaan we uit van de vragen van de deelnemers. Die willen weten hoeveel pensioen ze kunnen verwachten, of het voldoende is voor hun wensen na pensioendatum en wanneer het ingaat. Ten slotte willen ze weten wat ze kunnen doen als het pensioen niet toereikend is.’


v.l.n.r. Stefan Bosma en Michael Lieffering van eBenefits en Edwin van den Oever, Manager Business Development & Sales LifeSight

Deelnemer bij de hand nemen en op maat bedienen
Stefan Bosma: ‘Door het stellen van vragen nemen we de deelnemer bij de hand en helpen hem/haar om zichzelf een beeld te vormen van de pensioensituatie.’ Op basis van het opgebouwde profiel van de deelnemer biedt LifeSight vervolgens maatwerk in haar bediening van de klant. Van den Oever: ‘In tegenstelling tot veel andere aanbieders bieden wij met een nauwkeurige passende beleggingsmix die is gekoppeld aan de persoonlijke kenmerken en situatie van de deelnemer. Andere marktpartijen hanteren daar de standaard drie of vijf standaard lifecycles die variëren van Defensief tot Offensief.’

De wereld staat niet stil. Snel schakelen is een must.
Voor werkgevers en LifeSight is het van belang dat de flexibiliteit van de software groot is. Van den Oever: ‘Wijzigingen die wij voorstellen, voert eBenefits snel door, ook veranderingen waarvan we dachten dat ze lastig zijn. Zo was het geen probleem de site voor een klant helemaal in het Duits om te zetten.’

Alerts
Deelnemers ontvangen gerichte alerts (attenderingen) als er iets verandert in hun persoonlijke situatie. ‘Als iemand verhuist of gaat trouwen, ontvangt deze een e-mail waarin staat dat de wijziging is doorgevoerd én dat het wellicht aanleiding is om in het portaal te kijken of de pensioenopbouw nog steeds aansluit bij de wensen en eerder gemaakte keuzes. ‘ vertelt Van den Oever.
Naast deze alerts, stuurt LifeSight ook jaarlijks een eenvoudig pensioenoverzicht. ‘Het UPO is zo complex geworden dat vrijwel niemand dat meer leest. Wij sturen een eenvoudige versie met de vier belangrijkste cijfers. Voor een compleet beeld en mogelijkheden om actie te ondernemen kan de deelnemer eenvoudig inloggen op het portaal.