Nieuwsarchief

De keuze van nu, bepaalt de noodzakelijke werkzaamheden van straks.  Maar welke keuze u nu ook maakt als intermediair, u zult spoedig in actie moeten komen. Uiterlijk op 1 februari 2012 wil de AFM van de gevestigde financiële dienstverlening weten of u met Pensioenen verder gaat of niet. In beide situaties dient er de komende periode veel te gebeuren. Laten we beginnen met de optie dat u niet verder gaat. De verwachting is dat dit scenario straks het meeste voorkomt. De nieuwe eisen en spelregels zullen vele intermediairs ontmoedigen om nog met pensioenadvies verder te willen. Heeft u echter nu wel een (collectieve) pensioenportefeuille, dan is afwachten een slecht advies. U zult nu reeds de juiste stappen moeten zetten. De provisie komt immers te vervallen, u mag niet meer adviseren, u mag geen contracten meer actief beheren en u zult derhalve uw portefeuille moeten gaan afstoten.

Maar hoe doet u dat? Hoofdbrekers over terugboekingsrisico, bestuurlijke boetes, risico van klantverlies, inkomstenderving ed. maken het er niet eenvoudiger op.

Het antwoord ligt eigenlijk voor de hand en bevindt zich bij die partijen die wel verder gaan met pensioenadvies en bemiddeling. Die intermediairs die wel in aanmerking willen gaan komen voor de pensioenvergunning. Deze groep van pensioenadviseurs zal zich naar verwachting splitsen in een drietal stromingen: De adviseurs/specialisten die alleen op feebasis zullen werken en geen bemiddeling- en/of beheeractiviteiten gaan uitvoeren. De pensioenintermediairs die zich zullen focussen op de eigen portefeuille en nieuwe klanten. En als laatste de groep die een nieuw businessmodel inzetten om onder andere de intermediairs zonder vergunning te ondersteunen om zo het traject van advies – bemiddeling – beheer – communicatie te completeren. Deze laatste groep kunnen we eigenlijk gaan zien als Pensioen Service Centers. Op basis van duidelijke afspraken met verzekeraars en intermediairs zonder vergunning, worden bestaande regelingen getoetst aan de nieuwe wetgeving en zo mogelijk overgezet naar het beheer door het Service Center.

Inmiddels zijn de eerste ‘Service Centers’ actief conform de nieuwe normen. Vanuit eBenefits ondersteunen wij deze organisaties met bijvoorbeeld het leveren van een online portaal voor het beheer en communicatie van pensioenen en employee benefits. Een volledig webbased omgeving waaruit Service Center, Werkgever, Werknemer, Intermediair zonder vergunning en verzekeraar bediend worden.

De volgende stap is inmiddels ook al in ontwikkeling. Nog dit jaar zal er een initiatief van start gaan waar Service Centra, specialisten en intermediairs zonder vergunning elkaar kunnen vinden in een complete formule. De formule van InPensioen waar kennis – proces - communicatie volledig is geborgd, biedt een onafhankelijk platform op abonnementsbasis voor partijen die zich willen focussen op advies en beheer. Afgeleide zaken als marketing, opleidingen, automatisering worden compleet door de formule verzorgd.

Het transformatieproces is van start. Er is geen weg terug en velen van u moeten op korte termijn de keuze maken....Pensioen of geen pensioen? That’s the question.

Worstelt u met het vraagstuk? Neem dan vrijblijvend contact op. Wij denken graag met u mee! eBenefits faciliteert al meer dan 10 jaar intermediairs bij het beheer- en communicatievraagstuk rond pensioenen en employee benefits.

De urgentie is er, laat u niet overvallen door de tijd maar kom nu in actie!
Bel 0182 696969 of mail naar info@ebenefits.nl

Met vriendelijke groet,

Michael Lieffering
eBenefits B.V.