Wij geloven in het efficiënt en foutloos maken van processen door automatisering

Over eBenefits

eBenefits is een softwareontwikkelaar, leverancier van eigen softwareproducten en projecten voor de pensioen- en verzekeringsmarkt. Met 13 jaar ervaring en diepgaande specialistische kennis beheert, muteert en berekent eBenefits jaarlijks miljoenen polissen voor duizenden werkgevers en tientallen pensioenbeheerders en verzekeraars.

eBenefits maakt de complexe wereld van pensioenen en verzekeringen inzichtelijk en toegankelijk voor alle partijen in de keten. Door de keten zoveel mogelijk te automatiseren worden processen efficiënt gemaakt en kosten gereduceerd.

Het integraal kunnen bieden van inzicht, overzicht en controle van pensioen en verzekeringsgegevens wordt voor werkgevers steeds noodzakelijker. Enerzijds voor het binden van de werknemers en anderzijds door de wettelijke verplichting heldere informatie te verstrekken aan de deelnemers.

Op ons in eigen beheer ontwikkelde Compass platform worden projecten voor klanten op maat opgeleverd. Compass biedt de flexibele internet schil die zorgdraagt voor aanvullende actuariële berekeningen, efficiënte gegevenslogistiek en begrijpelijke communicatie naar de pensioen of verzekeringsdeelnemers.

Hierdoor kunnen klanten van eBenefits hun exploitatiekosten drastisch verlagen en moderne toepassingen realiseren in combinatie met de eigen, solide administratiesystemen.

eBenefits is ISO/IEC 27001 gecertificeerd sinds 2016 en werkt voor gerenommeerde klanten in Nederland en richt zich de komende jaren ook op de internationale markt.

 

Marktvisie, wij zien

een sterk toenemende rol van pensioencommunicatie bij:
  • betrekken en activeren van deelnemers;
  • verschuiving van brengen naar halen;
  • versterken van vertrouwen door personaliseren;
  • aanbod van keuzemogelijkheden;
  • verbreding persoonlijke communicatie.
 
een blijvende focus op kostenverlagingen in het beheer van pensioenen:
  • toepassing moderne technologie op bestaande systemen;
  • automatisering van inefficiënte processen;
  • standaardisatie in combinatie met maatwerk implementaties.


IT-aanpak

eBenefits integreert haar standaard softwareproducten met maatwerk op bestaande backoffice systemen;

Wij combineren innovatie met bestaande traditionele systeemlandschappen tot een geheel;

Wij werken met een OTAP-straat;

Planbare jaarlijkse kosten door SAAS-architectuur;

Continuïteitsgarantie op basis van service level agreement

ISO Certificering 270001

Wij werken met strategische partners om expertise en krachten te bundelen op deelgebieden.