Component

Pensioencommunicatie

Sterk toenemende rol van pensioencommunicatie:
Aanpak

De focus wordt verlegd van informatie brengen naar het zorgen dat de deelnemer wordt geactiveerd en de informatie zelf gaat halen.

Door te zorgen voor een verregaande personalisering en het bieden van handelingsperspectief wordt de deelnemer persoonlijk aangesproken en ook getriggerd dat er ook wat te kiezen valt, dat ze invloed hebben op het pensioen, het inkomen voor later, wat ze opbouwen.

Naast het bieden van inzicht in het pensioen wat de deelnemer opbouwt bij de uitvoerder vindt er ook een verbreding plaats van persoonlijke communicatie. Steeds vaker worden de pensioenen die elders zijn opgebouwd en eventuele eigen middelen meegenomen in de communicatie om de deelnemer een totaalbeeld te bieden van zijn persoonlijke situatie op pensioendatum.

De klant, de deelnemer wordt centraal gezet en vanuit die behoefte wordt de functionaliteit ontwikkeld en passend gemaakt. Dit is een andere manier dan voorheen, waar vooral vanuit de functionaliteit wordt geredeneerd en dit zoveel mogelijk over de klant uit te storten.

Er liggen mooie uitdagingen voor marketing en communicatie deskundigen in de pensioensector om vanuit klantperspectief de juiste boodschap te brengen. eBenefits biedt het platform die het mogelijk maakt om die gepersonaliseerde klantreizen ook daadwerkelijk mogelijk te maken en niet onbelangrijk, goed beheersbaar en te onderhouden tegen zo laag mogelijke kosten.

Component

Aanpak

Gestructureerde agile werkwijze voor gegarandeerde resultaten
Aanpak

eBenefits integreert haar standaard softwareproducten aangevuld met maatwerk op bestaande systemen. Wij combineren innovatie met bestaande traditionele systeemlandschappen tot een geheel.

Met onze jarenlange kennis en ervaring in de pensioensector vertalen wij de wensen van de business in slimme praktische IT-oplossingen.

Wij werken Agile en met een OTAP-straat.

Planbare jaarlijkse kosten door SAAS-architectuur.

Continuïteitsgarantie op basis van service level agreement.

Onze informatiebeveiliging is geborgd met een ISO Certificering 270001 en ISAE 3402.

Wij werken met strategische partners om expertise en krachten te bundelen op deelgebieden.

eBenefits: everybody Benefits

Deelnemers helpen de juiste keuzes nu te laten maken voor later