Batch verwerking in de Cloud

Batch verwerking in de Cloud

Performance problemen zijn verleden tijd

Zware processen kunnen razendsnel en parallel verwerkt worden via onze Cloud Services. Door de automatisch opschaling kan per batch bepaald worden hoe snel je het resultaat wilt hebben.

Neem contact op voor een demo

Batch verwerking in de Cloud

Wijzigingen door wetgeving, marktvraag, communicatiebehoefte van deelnemers maakt dat wijzigingen snel, betrouwbaar en effectief doorgevoerd kunnen worden. Voor de verwerking van grote hoeveelheden data is een schaalbaar geoptimaliseerd proces noodzakelijk om gegevens tijdig en snel beschikbaar te kunnen stellen.

Onze eBenefits Cloud Services voeren grote aantallen individuele verwerkingen parallel, schaalbaar en gecontroleerd uit als aanvulling op bestaande systemen. Wij richten ons op pensioenfondsen, verzekeraars en PPI's.

Onze services kunnen worden ingezet voor:

  • Doorrekenen URM-scenario's en aanlevering aan het Nationaal Pensioen Register (NPR);
  • Doorrekenen gegevens en genereren van Uniform Pensioen Overzicht (UPO of stop-UPO);
  • Waardeoverdracht inkomend/uitgaand berekenen voor zowel collectief als individueel;
  • Direct Ingaand Pensioen offerteberekeningen voor vergelijkers;
  • Testen van rekenengines;
  • Documentgeneratie
  • etc...

Veel van wat er gebeurd in de cloud is niet zichtbaar, daarom hebben wij een mooi dashboard ontwikkeld waarmee alles is te volgen:

Wij hebben kennis en ervaring met complexe pensioenproducten en vele verschillende soorten berekeningen.

eBenefits heeft een bewezen trackrecord met het automatiseren van processen en daarmee oplossen van problemen en vertragingen in de keten. Denk aan processen voor gepensioneerden, slapers, actieve deelnemers, werkgevers, adviseurs en uitvoerders.

Door onze agile werkwijze kunnen wijzigen snel worden doorgevoerd. Onze jarenlange kennis en ervaring in de complexe werelden van finance en IT maakt dat wij bij uitstek de partij zijn om de complexe problemen die in beide werelden samenkomen op te lossen. We spreken de taal van onze klant en kennen de markt.

Voorbeelden

Wij hebben voor a.s.r. ruim 1 miljoen polissen doorgerekend binnen een dag, waar hun eigen tooling ruim 3 weken over zou doen. De resultaten konden ze vervolgens op tijd aanleveren aan het Nationaal Pensioen Register. Inmiddels is het een automatisch proces geworden waarin in batches van enkele honderdduizend polissen op ieder gewenst moment kan worden aangeleverd, berekend en terug geleverd worden.

Bij uitval hoeft alleen de polissen die zijn uitgevallen gecontroleerd en opnieuw aangeboden te worden. Hierdoor wordt enorm veel tijd en kosten bespaard in het gehele proces.

Voor een andere klant hebben wij het mogelijk gemaakt dat ze geheel zelfstandig testcases in batch kunnen aanleveren en hierdoor heel snel de berekeningen kunnen controleren.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Wat zijn de kenmerken

Lees hieronder de unieke kenmerken van het product

Automatische signalering en notificaties
Geen kinderziektes, bewezen techniek
Op basis van interne of externe rekenservices
Snelle berekeningen
Systemen van derden makkelijk te koppelen
URM scenario's
Via web interface voor meerdere applicaties toegankelijk
Eigen invulling en wensen op maat mogelijk

eBenefits: everybody Benefits

Deelnemers helpen de juiste keuzes nu te laten maken voor later