UPA Suite, koppelingen op maat, via portaal

UPA Suite, koppelingen op maat, via portaal

Salariskoppelingen

Wij lossen knelpunten op in de doorgifte van mutaties vanuit de salaris- naar de pensioenadministratie. Vaak gebeurd dit nog handmatig, is het arbeidsintensief, kost het veel tijd, is een bron van fouten en late aanlevering. Standaardisatie in de keten met UPA en brede ondersteuning van wat daar (nog) niet in past maakt dat wij een betrouwbare en complete oplossing kunnen bieden.

Neem contact op voor een demo

UPA Suite, koppelingen op maat, via portaal

Waarom UPA Suite?

UPA staat voor Uniforme Pensioen Aangifte en is een gegevensstandaard voor het koppelen van salarisadministratiesystemen met pensioenadministraties.

Vanuit de werkgever zijn er zonder UPA vaak extra handelingen nodig om mutaties aan de pensioenadministatie door te geven. Het is arbeidsintensief en kost tijd, bron van fouten, controle van facturen is extra werk en de nota is niet actueel door te laat doorgeven van mutaties wat weer leidt tot terugwerkendekracht (TWK) mutaties.

Vanuit de pensioenuitvoerder is er geen inzicht in de volledigheid van de doorgegeven mutaties. Is er een onjuiste stand van de administratie door te laat doorgeven van mutaties en is het onderhouden van de contacten over verschillen en fouten arbeidsintensief en tijdrovend.

Met de introductie van onze UPA Suite worden al deze knelpunten opgelost en zijn de voordelen evident:

  • Volledig
  • Tijdig
  • Foutloos
  • Uniformiteit
  • Kostenreductie
  • Geautomatiseerd
  • Overzicht en inzicht

eBenefits werkt voor de UPA Suite samen met Ferm-in-pensioenen en CGI. Wil je meer weten over de mogelijkheden en wat er bij kom kijken bij een implementatie van de UPA Suite, neem dan contact met ons op voor een presentatie.

Voorbeeldscherm uit UPA Suite

eBenefits heeft een bewezen track record op het in korte tijd realiseren van complete automatiseringsoplossingen in de keten van pensioenen. Door onze agile werkwijze kunnen wijzigen snel worden doorgevoerd. Onze jarenlange kennis en ervaring in de complexe werelden van finance en IT maakt dat wij bij uitstek de partij zijn om de complexe problemen die in beide werelden samenkomen op te lossen. We spreken de taal van onze klant en kennen de markt.

Voorbeelden

Wij hebben onze UPA Suite inmiddels bij grote partijen geïmplementeerd als ABN AMRO Pensioenen, Achmea Pension Services (APS), Athora (Zwitserleven), a.s.r. en LifeSight.

Bij alle klanten zijn inmiddels meerdere grote werkgevers in productie genomen en zonder uitzondering is de kwaliteit van het proces, de data en verwerking aanzienlijk verbeterd.

Bij interesse brengen we je graag in contact met onze referenties.

Wat zijn de kenmerken

Lees hieronder de unieke kenmerken van het product

Automatische signalering en notificaties
Geen kinderziektes, bewezen techniek
Integratie met pensioen administratie
Overzicht en inzicht
Veilig en betrouwbaar

eBenefits: everybody Benefits

Deelnemers helpen de juiste keuzes nu te laten maken voor later