Compass platform

Modulaire en flexibele SAAS-oplossing

Een flexibele modulaire IT-omgeving voor het kunnen offreren, beheren, berekenen, wijzigen en communiceren van verzekeringen en pensioenen.

Voor verzekeraars en pensioenuitvoerders

 • Communicatiebeheer van collectieve en individuele pensioenregelingen
 • Doelgroepen communicatie
 • Datahandling uit meerdere bronnen
 • Automatische mutatieverwerking
 • Signalering en notificatie
 

Maatwerk Modules

 • Pensioenplanner
 • Apps
 • Rekenengine (Excel naar RekenAPI)
 • Identity Access Management
 • Salariskoppelingen (bron wg-> pensioenadm. verwijzing naar UPA-Suite)
 

Toegepast als uitbreiding op bestaande IT-landschappen

 • Centrale communicatie laag over administraties heen
 • Vervangen legacy front-end oplossingen
 • Ontsluiten legacy administratie op moderne wijze
 • Introductie nieuw pensioen product

In het kort

 • Levert moderne pensioencommunicatie naar deelnemers
 • Sluit aan op bestaande systemen
 • State of the art proven technology
 • Bevordert Straight Through Processing
 • Foutreductie door automatisering van processen
 • Kostenverlagend door toepassing standaardisatie

Moderne Communicatie

Van overheidswege ligt er een belangrijke taak bij de pensioenuitvoerders!

Pensioenregelingen dienen helder en duidelijk gecommuniceerd te worden richting werknemers/deelnemers. Geen abracadabra, maar begrijpelijke taal en cijfers. Vandaar dat we in onze Communicatie Portalen de pensioenen grafisch en cijfermatig onderbouwen. Inzicht én overzicht!

 

Direct of indirect?

Compass Communicatie Portalen zijn ontwikkeld voor de communicatie en beheer van pensioen(regelingen). Heldere informatie en communicatie richting werkgever en werknemer/deelnemer.
De werkgever én de werknemer/deelnemer hebben hiertoe beide toegang tot een eigen portaal. Werkt u als uitvoerder direct in de pensioenmarkt, dan bedient u de werkgever/werknemer vanuit uw beheeromgeving. Maakt u echter als uitvoerder gebruik van een distributienetwerk, dan kunt u hen uiteraard ook ontsluiten met de regelingen die via dit netwerk bij u actief zijn. Met de speciale adviseurssuite bieden wij verzekeraars en PPI's hiermee een complete extranetomgeving.