Intermediair / Provider

Pensioen- en employee benefitsprogramma voor intermediair en/of samenwerkingsverbanden van (pensioen)adviseurs. Geeft werkgevers en werknemers inzicht, overzicht en controle in verzekerbare arbeidsvoorwaarden.

Communication in employee benefits.

Compass Intermediair/Provider wordt aangeboden in een (private) cloud omgeving en dat betekent dat er geen lokale installaties en/of databases noodzakelijk zijn. Een volledige online oplossing die alleen nog maar vraagt om toegang tot Internet.

Compass is daarmee voor de gebruiker buitengewoon gebruikersvriendelijk en werkplekonafhankelijk. Door de gebruikers zelf geheel te ‘tunen’ in de eigen huisstijl en geschikt voor de meest gangbare browsers en tablet PC’s (iPad/Galaxy tab).

Met de krachtige nieuwe rekenengine en online beheeromgeving, kan Compass alle employee benefits regelingen aan op werkgever- en werknemerniveau. Mochten er extra wensen zijn, dan biedt de nieuwe techniek mogelijkheden om snel aanvullingen en/of aanpassingen door te voeren.

Compass Intermediair heeft een aansluiting op Absentiemanager en Verzuimsignaal. Hiermee biedt eBenefits de gebruikers direct toegang tot de meest complete verzuimvolgsystemen met automatische doorkoppeling naar arbodiensten, UWV en verzekeraars.

Compass kent een éénmalige opstart fee voor inrichting en opleiding en wordt vervolgens aangeboden op abonnementsbasis.
Compass leent zich optimaal voor een professionele samenwerking tussen werkgevers en hun adviseurs (al of niet georganiseerd in een samenwerkingsverband).

In het kort

  • Voor intermediair, providers en/of samenwerkingsverbanden van adviseurs
  • Managen en communiceren van employee benefits
  • 24/7 integraal inzicht en controle
  • Compleet, kostenbesparend en efficiënt
  • Ontlasten HR afdeling
  • Aansluitend op zorg- en informatieplicht arbeidsvoorwaarden
  • Eigen werknemersportaal voor communicatie met werknemers
  • Inclusief verlofmodule en integratie met salaris- en verzuimvolgsystemen