OffertePortaal

Reken- en aanvraagstraat voor verzekeraars, pensioenfondsen en PPI’s voor collectieve offertes. Online afhandeling van het aanvragen, berekenen en effectueren van offertes inclusief opmaak contracten en reglementen.
Met het Compass OffertePortaal bent u als pensioenuitvoerder in staat om snel, efficiënt en compleet uw offertes te (laten) maken. Of u nu direct met werkgevers handelt of dat u gebruikmaakt van een distributiekanaal, met het OffertePortaal stelt u snel en online uw collectieve offertes samen. Uiteraard op basis van uw eigen rekenregels en (juridische) contract- en reglementteksten.

Het flexibele autorisatiemodel omvat tevens een adviseurssuite waar offertes worden geregistreerd op intermediairniveau. Uiteraard heeft het OffertePortaal diverse rapportage mogelijkheden.

Indien gewenst kan het OffertePortaal aangesloten worden op het Compass PensioenPortaal, zodat de geeffectueerde regeling(en) direct en professioneel kunnen worden beheerd en gecommuniceerd.

In het kort

  • Voor verzekeraars, pensioenfondsen en PPI's
  • Online collectieve pensioenoffertes
  • Met of zonder adviseurssuite
  • Automatische documentenopmaak
  • Online aanvragen én effectueren
  • Overzichtelijk en efficiënt offertebeheer
  • Flexibel autorisatiemodel
  • Snelle productintroductie
  • Gesloten regelingen eenvoudig op te nemen in Compass PensioenPortaal

 

Van offerte naar beheer

Naast het berekenen en uitbrengen van offertes, biedt het OffertePortaal de mogelijkheid van een complete beheeromgeving van de uitgebrachte offertes. Een beheeromgeving voor de administratie van de verschillende uitgebrachte voorstellen op basis van verschillende selectiecriteria.
Voor de beheerder van het OffertePortaal (ic. verzekeraar, pensioenfonds en/of PPI) is het uiteraard mogelijk om in het portaal diverse rapportages samen te stellen.
 

Wie mag wat?

Flexibel autorisatiemodel

Het is aan de beheerder om te bepalen wie welke handelingen binnen het OffertePortaal mag uitvoeren. Het flexibele autorisatiemodel biedt, op een eenvoudige wijze, de mogelijkheid om verschillende rollen te definieren.

Hier kan door de beheerder tevens worden bepaald of de offertes via een distributiekanaal mogen worden gemaakt en beschikbaar gesteld. In dit geval kan het intermediair zelf de berekeningen maken, begeleiden en online effectueren.