PensioenPortaal

Speciaal ontwikkeld voor verzekeraars, pensioenfondsen en PPI’s. Complete infrastructuur voor online beheer en communicatie van collectieve pensioenregelingen. Inclusief mutatieverwerking en aansluiting derde partijen.

Webapplicatie gebaseerd op uw eigen rekenregels.

Het Compass PensioenPortaal is ontwikkeld voor uitvoerders. Online programmatuur voor het beheer en communicatie van collectieve pensioenregelingen, zowel richting werkgever als naar de individuele werknemers/deelnemers. Beschikbaar voor DB- én (C)DC-regelingen.

Het PensioenPortaal van eBenefits biedt een eigen raamwerk voor onderscheidende pensioencommunicatie op basis van eigen rekenregels en/of webservices. Werkgevers en werknemers/deelnemers kunnen online bediend en geïnformeerd worden, direct vanuit eigen webomgeving. Indien gewenst en waar nodig, is maatwerk mogelijk.

Met het PensioenPortaal voldoet u niet alleen aan de verwachtingen en verplichtingen rond pensioencommunicatie, maar bent u tevens onderscheidend in de competitieve markt van pensioenregelingen.

In het kort

  • Voor verzekeraars, pensioenfondsen en PPI’s
  • Beheer van collectieve pensioenregelingen
  • Onderscheidende communicatie
  • Werkgever- en werknemerportalen
  • Met of zonder adviseurssuite
  • Berekeningen op basis van eigen rekenregels uitvoerder
  • Efficiënte mutatieverwerking
  • Snelle productintroductie
  • aansluiting op (basis)pensioenadministratie(s)
  • Aansluitingsmogelijkheden derde partijen

Moderne Communicatie

Van overheidswege ligt er een belangrijke taak bij de pensioenuitvoerders!

Pensioenregelingen dienen helder en duidelijk gecommuniceerd te worden richting werknemers/deelnemers. Geen abracadabra, maar begrijpelijke taal en cijfers. Vandaar dat het PensioenPortaal de pensioenen grafisch en cijfermatig onderbouwt. Inzicht én overzicht!

 

Direct of indirect?

Compass PensioenPortaal is ontwikkeld voor het beheer en communicatie van pensioen(regelingen). Heldere informatie en communicatie richting werkgever en werknemer/deelnemer.
De werkgever én de werknemer/deelnemer hebben hiertoe beide toegang tot een eigen portaal. Werkt u als uitvoerder direct in de pensioenmarkt, dan bedient u de werkgever/werknemer vanuit uw beheeromgeving. Maakt u echter als uitvoerder gebruik van een distributienetwerk, dan kunt u hen uiteraard ook ontsluiten met de regelingen die via dit netwerk bij u actief zijn. Met de speciale adviseurssuite bieden wij verzekeraars en PPI's hiermee een complete extranetomgeving.